Vejledning til reklameproduktionen

I skal nu lave jeres helt egen reklameproduktion!

Først kan I skiftes til hver især at fortælle hinanden i gruppen om en reklame, som I lagde ekstra meget mærke til, da I så eller hørte den første gang.
Hvorfor var reklamen særlig interessant? Skriv virkemidlerne ned, så I evt. kan bruge dem i jeres egen produktion.

I kan nu diskutere jeres produkt, som I skal sælge igennem en reklame.

Hvad er den primære brugsværdi?
Definer produktet. Hvad er det? Lav en brainstorm, så I finder så mange ord, associationer, værdier o.l. som muligt.

Hvad er den sekundære brugsværdi?
Hvilke stemninger forbinder I allerede nu med produktet? Hvad føler og tænker I, når I ser produktet? Hvordan kan produktet påvirke jeres eller andres liv. Få en i gruppen til at skrive alle jeres tanker ned, da I skal bruge dem til at lave reklamen. Det er nemlig alle de konnotative tegn, som I skal have frem i reklamen, så den bedst muligt rammer sine modtagere.

Nu kan I så bestemme jeres modtagere (målgruppe).
Hvem vil I sælge produktet til? Hvilken alder har målgruppen? Hvilket køn? Hvor bor målgruppen henne? Hvilken civilstatus (gift, single, fraskilt, enke/enkemand)? Er de veluddannede, faglærte eller ufaglærte? Er der andre ting, der er relevante at sige om jeres modtagere?

Nu kan I gå i gang med kigge på reklamens fremstillingsform, og hvilken genre reklamen skal have.

I skal være opmærksomme på, om jeres reklame skal være en kommerciel reklame, informerende reklame eller en holdningspåvirkende reklame. Det kan I definere ud fra, hvilket produkt I har.

Husk under hele produktionen hele tiden at forholde jer reflekterende til jeres reklame.

I skal hele tiden tænke over farver, komposition, kommunikationsmodellen, primær og sekundær brugsværdi, denotation og konnotation – for intet er overladt til tilfældighederne, når man laver en reklame!

Tilbage til øvelser

Advertisements

Stil et spørgsmål

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s